S-218双端泵

S-218-200D

S-218-200D是空驱的, 双端泵产生高压液体流量高达2-1/2加仑每分钟和压力高达20,000 psi.

该泵适用于水、油和兼容化学品.

特性

比同类泵有更少的运动部件和密封件... 从而减少维护. 可安全用于危险区域... 没有电气连接.

理想的流体静力测试或水射流应用.


产品

(ID=351)
位置:45.204.96.42: Hong Kong: HK: LooKup no SessionArray ( [userLocation] => HK [userRegion] => Asia )